DELA

Mognad är ett resultat av ansvar

I sin ledare i måndagens Nya Åland funderar Sara Othman över sänkt rösträttsålder. Är 16-åringar tillräckligt mogna för att rösta i val? Europarådet tycker det och i bland annat Österrike kan 16-åringar rösta. Men i både Sverige och Finland anser man 16-åringarna vara alltför omogna.
Sänkt rösträttsålder här på Åland handlar egentligen om två ganska olika saker. Å ena sidan har vi lagtingsvalet där vi röstar in dem som ska bilda regering och skapa lagar. Å andra sidan har vi kommunalvalet där vi väljer in de som ska styra över våra kommuner och forma den kommunala servicen. Debatten borde alltså vara mer nyanserad.
Vi i Ålands Framtid lämnade in en lagmotion i våras där vi vill sänka rösträtten till 16 år. Men endast i kommunalvalet till att börja med. Det är ett ganska logiskt beslut, eftersom det är i kommunerna det mesta händer som direkt berör de ungas vardag. Och det också är där som de unga borde ha större möjlighet att vara med och påverka.

I en rapport från det finska justitieministeriet säger man att ”ungdomar har en svag kunskapsbas när det gäller politik”. I klartext menar man att 16-åringar saknar tillräcklig politisk kunskap och i stället låter sig luras av populism. Othman konstaterar dock, helt korrekt, att politisk mognad inte har så väldigt mycket med ålder att göra. Politisk mognad handlar mer om kunskap i och intresse för politiska frågor.
Bristande kunskap är dock något som ganska lätt går att åtgärda genom att lägga mer tid på demokratifrågor i skolan. Diskutera politik och politiska partier i samhällsundervisningen. Bjud in partierna till minidebatter. Ge ungarna möjlighet att träna genom att ge elevråden större betydelse och ansvar. Anordna debattklubbar och -tävlingar. Lägg in retorik på schemat.

Med kunskapen kommer garanterat mognaden. Frågan är om etablissemanget sist och slutligen vill ha den utmaning och det ifrågasättande som unga och demokratiskt välutbildade nya väljare skulle efterlysa? För med mognaden och kunskapen kommer också helt nya och betydligt större krav på politikerna och samhällsmaskineriet. Inte minst om den politik man faktiskt driver mellan valen också blir det som styr väljarna nästa gång de står vid valurnan.
Det är politiken och demokratin som formar samhället och så många som möjligt måste vara engagerade i samhällsbygget. Skickliga politiker och kunniga väljare är en förutsättning för framgången. Sänkt rösträttsålder handlar egentligen om att bygga en långsiktig, bred och stabil bas för detta.

Erik Schütten
Ålands Framtid