DELA

Modersmålet, guld värt?

Det har varit mycket diskussion om modersmålsundervisning för barn med ett annat modersmål än svenska. Tyvärr har diskussionen varit negativt betonad.
Jag rekommenderar alla dessa politiker som har kryssat nej på valmaskinens fråga om hemspråksundervisning att bekanta sig med utbildningsstyrelsens 200 sidors kompendium, där 25 forskare och experter inom området uttalar sig. Dessa specialister kommer från många olika länder och bor i Finland. Forskningen heter ”modersmålet, guld värd ” , sammanställd av Sirkku Latomaa och är helt färsk från 2007.

I riket har man gett modersmålsundervisning för alla inflyttade barn med annat modersmål än finska och svenska sedan 1987. De inflyttades modersmålsundervisning (som det officiellt heter) ges om elevunderlaget är minst 4 elever. Undervisningen ges för 2 timmar per vecka, efter ordinarie skoltid. Det har konstaterats att modersmålet inte är det språk som barnet kan bäst utan det språk som barnet först lär sig och som barnet identifierar sig med.

Det har också konstaterats att de som inte har fått modersmålsundervisning i sitt språk klarar sig sämre skolan än de som har fått undervisning.
Modersmålsundervisning anses enligt denna forskning vara en mänsklig rättighet!
Denna mänskliga rättighet har inte alla barn på Åland. Det pratas mycket om att Åland inte har råd. Hur har då Åland haft råd att sparka folk med full lön! Jag tycker att prioriteringarna är ytterst konstiga då det gäller våra skattepengar. Är åländska barn inte värda att få utvecklas och må bra och få stärka sin språkliga identitet ?

Det mest skrämmande är att inte ens flyktingarna får modersmålsundervisning. Jag kommer personligen kolla upp om utbildningsministeriet känner till den här behandlingen av de flyktingar som kommer till Åland..
Jag kommer fortsättningsvis att kämpa för modersmålsundervisning för barn med annat modersmål än svenska.
Sirpa Eriksson (lib)