DELA

Modernisera religionsundervisningen

Skolämnet religion är idag en relik från en svunnen tid och är det enda skolämnet som inte har krav på sig att vara objektivt. Barn ska inte behöva lära sig berättelser och vidskepelse redan från första skolåret. Vi kräver att religionsundervisningen ska reformeras, och så att alla får ta del av det vi idag kallar Livsåskådning. Där ska undervisningen vara religionsneutral samt förankrad i fakta, och man ska även få undervisning i icke-religiösa livssyner.

Vi vill att grundskolelagen ändras, så att alla barn och ungdomar får samma undervisning i religion och livsåskådning, oavsett vilket religiöst samfund man hör eller inte hör till. Även religionsundervisningen i gymnasiet behöver förändras till ett ämne som är mer neutralt. Man måste så klart ha med vårt eget samhälles traditioner och kultur, men det går att göra på ett bättre och mer objektivt sätt.

Vi vill ha livsåskådning för alla!

Ålands Liberala Ungdomsgrupp