DELA

Modernisera reglerna för stadens representation

Vid Ålands Radios granskning av hur mycket skattepengar Mariehamns stad lägger på alkohol i samband med representation och kommittéarbeten framkommer att staden behöver nya, tydliga regler för sin representation och uppföljning.

Vid sin granskning av stadens representation efterlyste stadens revisorer i ett PM i april 2016 regelverk för hur och i vilka lägen staden representerar. Det resulterar i att stadsfullmäktige den 31.1.2017 på förlag från stadsstyrelsen beslöt om nya regler.

Dock visar sig vid Radions efterföljande granskning att de nya reglerna inte gör stor skillnad jämfört med de gamla.

Det säger viceordföranden för revisorerna och tillägger att det inte är i tiden med större kostnader för representation och möteskostnader. Reglerna kunde vara mer bestämda och tydliga, inte som nu att beslutsfattande sker på enhetsnivån. Att representationen ska vara måttlig och kostnaderna rimliga och försvarbara är att överlåt/delegera ansvaret till personliga bedömningar.

Att stadens verksamhet i huvudsak är finansierad med skattemedel medför att det ställs särskilda krav på restriktivitet kring representation.

Som mariehamnare har vi rätt att kräva att våra skattepengar används på ett för staden ändamålsenligt, måttfullt och omdömesgillt sätt och att representationen ska kunna redovisas. Så är inte fallet nu och bristen på redovisningsrutiner framgår tydligt i radions avslöjande reportage.

För att snabbt få ordning på reglerna kan Mariehamn ta modell av regler för representation som tillämpas i Faluns. Staden kan t.ex. kopiera följande:

Riktlinjer för kommunal representation

Huvudregeln är att all representation ska vara alkoholfri. Med alkohol avses spritdrycker, vin, stark- och mellanöl. Kommunstyrelsens ordförande har rätt att fatta särskilt beslut om nämndernas rätt att vid enstaka tillfällen, som kräver detta, servera alkohol.

Undantag kan även medges för den representation som utövas av kommunstyrelsen, exempelvis vid officiella mottagningar eller utländska besök.

Vid sammanträden och konferenser som sker mer regelbundet bör den interna representationen begränsas till enklare förtäring. Den kost/måltid som serveras i dessa sammanhang förmånsbeskattas inte hos den anställde.

För all representation gäller att kommunens drogpolicy inte medger att kommunen bjuder på vin, sprit eller starköl. Om kommunens representanter på egen bekostnad nyttjat alkoholhaltiga drycker ska dessa regleras direkt.

Vid representationstillfället ska alltid kvitto/faktura/nota kompletteras med syftet med representationen, namn på deltagarna samt organisationstillhörighet.

Undantag kan tillåtas , t.ex. för stadens julfest.

Slutligen kan man undra varför vissa inom stadens högsta ledning blev upprörda över Ålands Radios granskning av hur mycket skattepengar som läggs på alkohol i stadens representation. Var det ett sätt att avleda från sakfrågan genom att anklaga ordförande för stadens revisorer för att agera partipolitiskt och ärekränkande?

Oavsett detta så finns brister i reglerna, redovisningen och transparensen och att nu måste stadens redovisning bli klart bättre.

Rolf Granlund (ÅF)