Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Modernisera näringsrätten

Igen får man läsa om ett av våra absoluta toppbolag som nekas jordförvärvstillstånd på grund av näringsrättens bestämmelser. Tidigare var det Wiklöf Holding som nekades köp av hangaren vid flygfältet. Nu är det Alandiabolagens tur. På grund av att mindre än 2/3 av bolagets styrelsemedlemmar har hembygdsrätt nekades jordförvärvstillstånd. Nu kan bolaget överklaga, sälja eller omstrukturera ägandet. Alla dessa åtgärder är tids- och resurskrävande. Vi behöver förändring.

Kravet på att 2/3 av bolagens styrelser skall ha hembygdsrätt för jordförvärv måste slopas. Våra toppbolag verkar idag på en internationell marknad och måste få välja styrelser efter kompentens, inte hemort. Vi vinner alla på att våra bolag går bra, både i skatteintäkter och arbetsplatser, därför måste bolagen få välja själva vem som bäst kan leda arbetet.

Bolagets interna språk skall inte politiker bestämma om. Vi har idag redan bolag, även landskapsägda, vars interna språk är annat än svenska. Språket utåt, både vad gäller kund- och myndighetskontakt skall dock förbli svenska. Idag är näringsrätten tandlös vad gäller språkliga bestämmelser gentemot kunder. Man behöver bara titta på rundorna kring Jysks finska kvitton. Här måste Landskapsregeringen få möjlighet att ålägga vite eller rent utav dra tillbaka näringstillstånd, om inte språkbestämmelserna efterföljs. Just nu straffas våra åländska bolag hårdare än utländska.

Centern gick ut i måndagens Nya Åland med att man inte vill ändra på näringsrätten. Man är rädd att man på grund av EU:s stand still princip inte kan gå tillbaka till de nuvarande reglerna om man ångrar sig. Denna konservativa och protektionistiska ställning har bidragit till en onödigt svår situation för våra bolag. Man talar sig varm för minskad byråkrati men vågar inte ta tag i de hinder som vi skapat och kan förändra genom självstyrelsen. Jag menar att det är dags att våga ta steget och förändra det som krävs.

MICHELE FERRARI

Lagtingskandidat Liberalerna