DELA

Modernisera Ålandstrafiken

Det är dags att välkomna Ålandstrafiken in i 2000-talet. Genom tekniska och enkla lösningar kunde kollektiv- och skärgårdstrafiken göras mycket tillgängligare och lättare för brukarna.

Årskorten för fordon på skärgårdsfärjorna borde göras personliga istället för knutna till fordon som de är idag. Man kan ändå bara framföra ett fordon åt gången. Biljettförsäljningen kunde skötas via automater och SMSbiljetter. Genom regelbundna stickkontroller råkar eventuella fripassagerare ut för kännbara böter, så som det fungerar på många andra ställen utanför Åland.

Varje färja och färjfäste borde utrustas med elektroniska informationstavlor för att informera resenärer om avgångstid samt ankomsthamn. Dessutom borde det finnas en app som visar hur man tar sig från punkt A till punkt B med hjälp av såväl buss- som skärgårdstrafik för att göra det lätt och överskådligt vad gäller möjligheter och tidtabeller.

Allt detta finns redan på andra ställen så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vad väntar vi på? Nya tag för en tillgänglig kollektiv- och skärgårdstrafik!

Kent Eriksson

Liberal lagtingskandidat