DELA

Modernare tonnage istället för skövlad natur

Vilken miljömässig och ekonomisk betydelse har en förkortning av färjepasset till Föglö med 10 minuter om 15 år, 25 år, 50 år?

Att den planerade satsningen på kortrutt innebär stora, bestående ingrepp i orörd natur är ett faktum.

Sprängningar, bankningar, bygget av nya vägar och dessutom en bro gör att genuina naturvärden går förlorade för alltid. Frågan vi måste ställas oss är:

Är det värt att göra dessa oåterkalleliga ingrepp i naturen för att förkorta ett färjepass med 10 minuter?

Med dagens dieseldrift av fartygen minskar givetvis bränslekostnaderna av kortare körtid. Men den här typen av fartyg med fossil driftsteknik är av kostnads- och miljöskäl på väg att fasas ut. Liksom hybrid- och elbilar utvecklas och hittar en växande kundkrets utvecklas även fartyg med ny driftsteknik.

Med den nya generationens fartyg kommer även nya lösningar för att optimera skrov och kapacitet efter trafikbehov. Morgondagens tonnage kanske klarar det nuvarande färjepasset mellan Svinö och Degerby på kortare tid än dagens 30 minuter. Det är givetvis en spekulation, men allt annat vore osannolikt.

Om 20–30 år är det däremot sannolikt att transportbehovet till vår unika skärgård ser helt annorlunda ut än i dag.

De tunga biltransporterna kan bytas ut mot lättare eldrivna persontransporter direkt till Mariehamn eller Färjsundet ifall Godby växer som tätort. Vad som än händer kommer behovet och fartygen inte att se ut som i dag.

Just därför är det fel att beräkna inbesparingarna i driftskostnaderna 40-50 år framåt utifrån dagens tunga, dieseldrivna fartyg. Dessa fartyg kommer inte att finnas kvar inom en överskådlig framtid.

Vi utvecklar frågan : Är det utifrån ovanstående fortfarande rätt och ändamålsenligt att det offentliga Åland för första gången går till banken och försätter sig i mångmiljonskuld för att kunna genomföra dessa oåterkalleliga ingrepp i naturen i syfte att förkorta det aktuella färjepasset med 10 minuter?

Kritiken mot kortruttsprojektet via Föglö gäller dels att regeringen inte beaktat modern driftsteknik och anpassat tonnage.

Ålands natur- och miljö invänder mot att stora miljövärden förstörs.

Även internt inom förvaltningen får nu projektet kritik från miljöbyrån för att inte vara tillräckligt utrett vad gäller projektets miljöpåverkan.

Från politiskt håll riktar även den övriga oppositionen i lagtinget kritik mot projektet, vilket Obunden samling konkretiserade i en insändare i tisdags.

Men trots kritiken rullar projektet på.

Geologiska mätningar görs och kontrakt skrivs under medan regeringens Strategi om ett hållbart Åland 2051 förpassas till byrålådan till förmån för dynamit och betong.

Ålands Framtid välkomnar en effektivare skärgårdstrafik och har även givit sitt stöd för ett nytt färjfäste för Kökartrafiken på östra Föglö. Däremot säger vi absolut nej till den fastslagna planen för västra Föglö med väg- och broförbindelse till Gripö.

Istället för att skövla oersättliga naturvärden för att spara in 10 minuter på färjepasset Svinö-Degerby bör regeringen lägga fokus på att byta ut dagens mycket föråldrade och bränsleslukande skärgårdsfärjor och satsa på miljö- och ruttanpassat, modernt, effektivt tonnage.

Dessa nya fartyg behöver inte köpas och ägas av samhället, istället bör trafiken bjudas ut på totalentreprenad till privata aktörer.

Krävs det trots allt att rutten för Föglölinjen får en rakare sträckning kan det grunda området vid Ekholmssund sprängas bort för en betydligt lägre summa än de 25 miljoner euro som projektet på västra Föglö beräknas kosta – en summa som knappast räcker till.

Även om en majoritet av lagtinget givit regeringen fullmakt att gå vidare med projektet går det givetvis fortfarande att stoppa.

Men då krävs att den direkta folkviljan, det vill säga ålänningarna, säger ifrån och får regeringspartierna att ta sitt förnuft till fånga inför debatten om nästa års budget i mitten av november. Därefter är det högst troligen för sent och unika miljövärden krossas till förmån för en inbesparing på 10 minuter.

Ålands Framtid

Styrelsen genom

Axel Jonsson

Brage Eklund

Rolf Granlund

Pia Eriksson

Jonny Landström

Lisa Gustavsson

Andreas Qvarnström

Magnus Jansson

Anders Påval

l