DELA

Moderaternas flört med företagarna är inte trovärdig

Under den pågående mandatperioden har regeringens insatser för att skapa bättre förutsättningar för det åländska näringslivet lyst med sin frånvaro. Vissa försök har gjorts för att mildra effekterna av den allt snårigare skattegränshanteringen, men den kostsamma gränsbyråkratin är fortfarande ödesdiger för våra företag.

Moderaterna sitter i regeringen. Med tanke på den passiva hållning partiet har och har haft för att gynna det åländska näringslivet under dessa dryga tre år i regeringsställning är det smått patetiskt att läsa Wille Valves (MSÅ) ohämmade flirt med våra företagare nu då han ställer upp som kandidat i riksdagsvalet.

Som riksdagsledamot ser Valve det som ”en särskilt viktig uppgift” att göra skattegränsen ”så osynlig som möjligt” och att ”stärka flygförbindelserna österut”. Han beskriver företagarna som ”Ålands hjärta” och vill skapa förutsättningar för ”världens bästa företagarklimat”.

Kan det möjligen vara talet om att skapa ett åländskt företagarparti som fått den moderate ledaren att vakna och gå på offensiven? Med tanke på vad partiet åstadkommit, eller rättare sagt inte åstadkommit i regeringsställning framstår vallöftena som minst sagt ihåliga. Att försöka skapa trovärdighet med plötsliga utfästelser om att skapa världens bästa förutsättningar för företagen framstår som på gränsen till hyckleri.

Ett talande exempel på regeringens och Moderaternas oförmåga till näringsfrämjande åtgärder är partiets ovilja att privatisera offentlig sektor. Ålands Framtid har gång på gång fört fram nödvändigheten av att inleda en privatisering och även föreslagit olika offentliga verksamheter som lika väl och även bättre kunde skötas i privat regi, till exempel nu senast vägunderhållet.

Trots att privatisering av offentlig sektor på ett tydligt sätt lyfts fram i regeringsprogrammet tillåts landskapets verksamhet fortsätta svälla över alla bredder. Varje gång ÅF har aktualiserat frågan och fört fram konkreta förslag på att inleda en privatisering av offentlig sektor har det alltid röstats ned av Moderaterna och övriga regeringspartier.

Samma motstånd har mött ÅF:s återkommande förslag om att dokumentera näringslivets utmaningar och möjligheter i ett näringspolitiskt program, det vill säga en konkret handlingsplan för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra företag på kort och lång sikt. Det skulle skapa en stabil näringslivspolitik även över mandatperioderna och en nödvändig förutsägbarhet för företagen.

Politik bygger på trovärdighet och trovärdighet byggs genom politisk handling. Som regeringsparti har Moderaterna på Åland inte visat något som skulle kunna bygga förtroende bland de åländska företagarna. Tyvärr.

ANDERS ERIKSSON
ÅLANDS FRAMTID

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp