DELA

Moderaterna stöder ökad skattebas

Sara K och Kalle F argumenterar för höjda skatter. Det behövs förklaringar vad det innebär.
Är det fråga om en höjning av skattöret? Är det fråga om tillväxt i skattörena i Mariehamn. Om det är skattöret, ser inte S risker med att tillväxten i Mariehamn äventyras? Är det fastighetsskatt?
Hur ser S på fastighetsskatt, hur obetydlig den än kan vara kommer nytt skatteunderlag staden till del. Vi vet att 1.000 bostäder i Mariehamn saknar ”skattskrivna” invånare. Det innebär att 10–15 % av ”mariehamnarna” inte är med och bär skattebördan! Ambitionen måste vara att få kommunalskattebetalande invånare i de här bostäderna. Alltså en potential i årlig kommunalskatt på över 3.000.000 € (tre miljoner euro). Kommentar?

Vi har tillväxten, i staden finns ett antal projekt med bostäder som minst sagt gått i stå. Tex Savoy, ÅAB, Zeipels, Magazin, ÅTT och Alkotomten. För dessa behövs ingen satsning från staden. Frågeställningen är att hitta former för utbyggnaderna som är ekonomiskt hållbara. I de uppräknade finns potential för 120–150 bostäder. Kommunalskatten från dessa bostäder är i storleksordningen 600.000–700.000 euro per år.
Stadsutveckling är således lönsam för staden. Att få en entreprenör att utveckla egnahemstomter i staden lika som på landsbygden skulle ge ytterligare tillväxt utan insatser från staden.
Det här visar att det går att få fram en hel del pengar och därmed finansiering till olika kommunala åtaganden och projekt. Kanske det här är bättre än att kämpa om pengar som inte finns.
Vi motser en utvidgad förklaring från Sara och Kalle. Moderaterna vill gärna med den här metoden få ordning på stadens finanser.
Lennart Isaksson (M)