DELA

Moderaterna främjar byggande i stan

Det sägs att vi bromsar planen och att det är viktigt att planen slås fast. Där kan vi bara upprepa att planen på papper är inte det primära för oss, vi vill se konkret byggande, framför allt bostäder. Vi har en generalplan från 2006 och den har inte revolutionerat byggandet. Moderaterna kommer alltså inte att rösta för planen om vi inte litar på att den leder till byggande.

När det gäller att bromsa har vi stött två återremisser, den ena röstades igenom med vägkost i februari med 18–9, den återkom efter åtta månader till fullmäktige i november i stort opåverkad av vägkosten. Det handlar om tidsspillan som inte de bakom återremissen ska lastas för.

Populärt är också att hävda ”vi måste rösta igenom det här annars måste vi ställa ut på nytt”. Då kan vi konstatera att en utställning går på mindre än tre månader. Att det finns en annan sida att beakta med större tidsförluster visar planen för Rönnbergs torg som förkastades i domstol på basen av ett besvär. God planering ska beakta risken för besvär.

För moderaterna är inte byggnadsskyddet en isolerad del av planeringen och vi är helt emot att tvinga fram skydd. Frivilliga överenskommelser ska gälla och då måste lagens krav på kompensation följas. Vi tycker inte att pengar är medlet i kompensationen, vi menar att fördelar i byggrätt och andra villkor är modellen, då vinner staden dubbelt.

MODERAT SAMLING I MARIEHAMN