DELA

Moderater inte för språkbad på dagis

Debatten har gått hög sedan Rasmus Basilier förde fram sitt förslag om språkbad på daghem i Mariehamn. Vi vill för Moderat Samling för Ålands del understryka att detta inte är ett förslag som förespråkas av oss som parti.

Kunskaper i språk är viktiga och dessutom en lätt börda att bära. Däremot måste man hela tiden minnas av vilken orsak vi fått vår självstyrelse, dvs för att bevara vårt eget språk, svenska, på bästa sätt. Att utveckla pedagogiken i den språkundervisning vi idag bedriver i våra skolor och daghem är något som vi från partiets sida ser positivt på.

Att däremot skapa pedagogiska miljöer där man helt eller till största del lämnar det svenska språket är något som inte passar in i vårt självstyrelsesystem och skyddet för svenskan och som vi därför inte stöder. Efter att vi ytterligare diskuterat frågan kan vi nu konstatera att vi står eniga bakom partiets linje.

Vår interna diskussion kring språkinlärning kommer naturligtvis att fortsätta, men det ska stå klart att Moderat Samling inte kommer att driva frågan om språkbad i offentlig barndagvård. Däremot kommer vi att vara med och stöda och driva idéer som görs för att stötta en effektiv språkinlärning.

Johan Ehn (MSÅ),

partiordförande

Rasmus Basilier, (MSÅ)