DELA

Moderat politik ger resultat

Arbetslöshetsgraden minskade från 4,.1 procent i mars förra året till 3,9 procent i år, detta samtidigt som Ålands befolkning ökade med 250 personer. Landskapsregeringen har under samma tid arbetat fram ett överskott i bokslutet för 2014.

Det är viktiga signaler i en tid då Finland och Europa i övrigt befinner sig i en utdragen lågkonjunktur.

Det här är resultatet av långsiktigt, hårt arbete på bred front: inom näringspolitiken, utbildningspolitiken och integrationspolitiken. På moderat förslag fortsätter nu också initiativet Team Åland: En miljon euro för utvecklingsidéer för att stärka hela Ålands konkurrenskraft som gynnar företagsklimatet, hållbar tillväxt och inflyttningen samt modernisering, internationalisering och digitalisering.

En satsning som syftar till fortsatt ökad sysselsättning och aktivitet i det åländska samhället.

En röst på moderaterna i lagtingsvalet 2015 gynnar ett starkt Åland: för ordning i ekonomin, progressiv näringspolitik och låg arbetslöshetsgrad.

Johan Ehn (MSÅ), utbildningsminister och partiordförande

Wille Valve (MSÅ), kansliminister

Fredrik Karlström (MSÅ), näringsminister