DELA

Mobilfri grundskola

Mobiltelefoner i skolan är ett ämne som skapar ständig debatt. Visst kan mobiltelefoner vara ett gott pedagogiskt verktyg om de används på rätt sätt, men distraktioner såsom mobilspel är sällan långt borta.

En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt hur avsaknad av mobiler i skolan påverkar testresultat och produktivitet. Eleverna var i åldern 11–16 år, och forskarna slog fast att provresultaten förbättrades och störst förbättring såg man bland de lågpresterande eleverna. Detta är inte förvånande då lågpresterande elever ofta har sämre impulskontroll.

Skolor som genomfört detta menar att eleverna har blivit lugnare, pratar mer med varandra under rasterna och kommer snabbare till lektion. Mobilfria skolor har också konstaterat att det går mindre tid till tjafs om telefonanvändning och internetmobbning.

Det finns många positiva effekter som man har sett av mobilfria klassrumsmiljöer i såväl Sverige som likvärdiga länder. Det handlar inte om att mobiler inte kan vara ett bra pedagogiskt verktyg ibland; självklart ska mobilerna användas där de gör nytta.

Det handlar däremot om att ge alla elever chansen att få en god undervisning utan störningsmoment, detta är av störst vikt när det gäller lågpresterande elever som får bättre chanser att klara av att få betyg i alla ämnen genom att lärarna ges verktyg att hantera mobiltelefoner i sina klassrum.

Praktiskt är det inte allt för svårt att genomföra en mobilfri skola. På många håll både i Sverige och Finland har detta genomförts. Ett sätt är att eleverna på morgonen lämnar in sina telefoner till klassvisa ”telefonhotell” i form av en låda och när skoldagen är slut kvitterar ut dem.

Grundskolan borde vara en miljö där fokus ligger på kunskapsinhämtning, studiero och mänskliga möten. Behovet av att hela tiden vara uppkopplad och ha koll på sociala media är stressande.

Vi tycker att skolan skall vara en plats där alla kan känna sig trygga, man skall inte behöva vara orolig att bli fotograferad eller filmad mot sin vilja.

Vi inom socialdemokratiska fullmäktigegruppen vill införa mobilfri grundskola i Mariehamn.

Vi är säkra på att efter en initialperiod där man vänjer sig kommer det att ha positiva effekter på skolans arbete och elevernas välmående.

MARIEHAMNS SOCIALDEMOKRATISKA FULLMÄKTIGEGRUPP