DELA

Mobbning eller oförstånd

De senaste dagarna har Nyans läsare – igen – fått del av insändare och reportage om mobbning; kloka synpunkter och engagemang med Nina Fellmans ledare i Nya Åland 11.3 som pricken över i.

Apropå vuxna som förebilder: är det här mobbning? Ålands lyceum som inbjuder endast vårdnadshavare till informationsmöten, Hem och Skola vid Näfsby skola som inbjuder eleverna till läsnatt med ”läsande vårdnadshavare eller annan vuxen”, Landskapsregeringen som i insändare skriver ”tar tillvara vårdnadshavares synpunkter” och finansierar läsprojekt där ”vårdnadshavare involveras” o.s.v. o.s.v.

Umgängesföräldrar får inte vara med och engagera sig i barnens skolgång, eller? Hur tänker kloka vuxna som i dessa (inte juridiska) sammanhang utesluter en grupp som också vill vara med? Barnen har rätt till båda föräldrar!

Ann-Charlotte Funck