DELA

Mobbaren och svansen

Jag håller helt med om att en renovering/uppdatering av banorna (i någon form), är mycket viktig för Ålands golfklubbs (ÅKG) utveckling och överlevnad på sikt. Detta måste dock ske med transparens och i enlighet med rådande regelverk. Vi vill väl ändå inte ha ett nytt ”Hamnbolaget”-ärende? Vad som är ännu viktigare just för stunden är, att bekämpa mobbingskulturen i ÅGK. Inte minst för klubbens trovärdighet och fortsatta stöd hos allmänheten.

Modern forskning visar att det är en person, eller i sällsynta fall en mycket liten grupp, som är initiativtagare till mobbing. ”Svansen” är den som ger ”mobbarna” näring att fortsätta, och en tigande omgivning ger dem utrymme att expandera sin maktposition.

Den 28 april 2018 visade mobbingen upp sitt ”fula tryne” i Kastelholm. 75 medlemmar av totalt 1 048 dök upp på ÅGK:s vårmöte. Den förra styrelsen med Håkan Clemes som ordförande hade beslutat att, utesluta två långvariga medlemmar på ”livstid”!

Detta skulle nu konfirmeras på ÅGK:s vårmöte, och under förnedrande former i någon sorts ”grand final” skulle det visa sig. Man hade till och med engagerat en jurist på mötet, för att försvara/förklara sitt handlande! 38 av de 75 närvarande medlemmarna följde styrelsens uppmaning. Tyvärr var det svårt för oss ”baksätespassagerare” att höra vad som sades vid podiet.

Var detta kulmen på en långvarig konflikt mellan mannen och förra ordföranden, som mannen hävdade på mötet, eller var det ett regelrätt demokratisk beslut i humanismens goda anda? Livstids uteslutning av mannen, och för säkerhets skull även hans sambo!

Inför mötet satte sig de båda i ena hörnet, och där fick sitta ensamma medan rummet fylldes runt omkring dem. Först när undertecknad satte sig vid deras bord, vågade några andra modiga människor göra det samma. Snart därefter och innan mötet öppnats, gick en medlem fram till den aktuella mannen, ”hyttande” med sitt finger framförande diverse nedlåtande ord direkt mot denne. ”sparka på en liggande”, var det första jag kom att tänka på just då. Just den medlemmen visade sig senare vara en av ”kotorna2 i ”mobbingssvansen”, då denne högljutt propagerade för en uteslutning av de ”anklagade”.

Tack och lov fanns det också några hedervärda och modiga medlemmar, som vågade uttala sitt avståndstagande, mot denna minst sagt spektakulära och för klubben helt unika uteslutning. Mobbing är inte tillåtet i några sammanhang i vårt samhälle. Ledningar inom alla företag och organisationer är skyldiga att förebygga och beivra mobbing inom den egna organisationen och påtala om det uppdagas i något sammanhang som de är involverade i.

I ÅGK:s styrelse sitter flera personer som innehar ledande befattningar i vårt samhälle. Jag är ganska övertygad om att dessa personer inte där skulle tillåtas utsätta någon för kränkande behandling? Varför tog de initiativ till att låta detta hända på ÅGK? Om jag förstod det hela rätt, så var det en enig styrelse under förra ordföranden, som tog beslutet om uteslutningen?

Hur kan jag hävda att mobbing förekommer i ÅGK? Om inte uppträdandet på årets möte övertygar om detta, så lägg till förra vårmötet 2017, då förra ordföranden ägnade lång tid åt att misskreditera undertecknad, som inte var på plats och kunde försvara sig. Med andra ord, jag är helt enkelt ytterligare en i raden som blivit utsatt för mobbingskulturen. Jag har dessutom en hel del bevis för detta.

För klubbens bästa hoppas jag att, uteslutningen av dessa två medmänniskor omprövas och ogiltigförklaras, av styrelsen själva, av högre instans eller av samhällets demokratiska krafter?

Klubbens nya ordförande är ännu utan skuld. Han har ärvt en kultur och har rimligen inte haft möjlighet att förändra den på sin korta tid som ordförande. En erkänt duktig politiker, med en lång karriär i demokratins tjänst. Just därför kanske han är rätt person att rensa upp i den ärvda ”kulturen”. Därefter återstår visserligen en hel del arbete med att återställa klubbens förtroende i allmänhetens ögon, men att fortsätta på den inslagna vägen är inte ett alternativ. Det finns trots allt 1 010 medlemmar kvar att hoppas på.

Att man nu (Den 13 februari 2018) tagit fram en ”Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling” är bra, men den löser inte problemen som varit och fortfarande är pågående. Den fungerar inte utan en ledning som lever upp till den. Det kommer att ta tid. och det krävs ledande personer som förstår vad det handlar om och agerar därefter.

JAN OLOF JANZI JAKOBSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Beslutet om utelslutning är enhälligt fattat av styrelsen och omfattades i laga ordning av medlemsmötet den 28 april 2018. Orsaken till uteslutningen gavs full redogörelse för på vårmötet. I övrigt avstår jag från att kommentera osakliga och osanna påhopp.

HÅKAN CLEMES