DELA

Mobbad kvinna måste få stöd

Enligt Åsubs rapport 2007:7 om diskriminering och mobbning på Åland är siffrorna väldigt höga. Ungefär 55 procent är diskriminerade eller mobbade på arbetsplatsen.
Jag ber Lasse Karlsson, ordförande i kommissionen, och hela kommissionen som har tagit beslutet om den mobbade kvinnan att läsa igenom ”Om diskriminering i det Åländska samhället” sidan 37 och 38 riktigt ordentligt och analysera situation.

Jag anser att kommissionen inte har skött sitt jobb korrekt och jag vill gärna att någon utomstående granskar det här fallet.
Kvinnan som har mobbats på sin arbetsplats och sade upp sig har utan tvekan rätt till arbetslöshetsersättning. Detta är psykisk lidande och det är en sjukdom.
Mobbning och diskriminering i vårt samhälle är ett stort problem och liberalerna ska ta i med hårdhandskarna mot detta efter valet. Det gäller for utlänningar, skolungdomar och kvinnor.

Skall vi vänta tills kvinnan blir intagen på Grelsby ? Nej, Hon har kämpat tillräckligt, och kommissionen måste lyssna på vad hon har att säga. Hon har varit stark men hon behöver stöd från samhället.

Benn Haidari
Liberal lagtingskandidat