DELA

Mjuka värden

Under de fyra år jag suttit i opposition i fullmäktige i Hammarland har jag bl. a arbetat för inflytandefrågor för kommuninvånarna. Jag har motionerat om ett äldrepolitiskt program, äldreråd, ett barn-och ungdomspolitiskt program, uppdatering av kommunens jämställdhetsplan, en motion om tryggande av resurser och garantier för Matbankens verksamhetsförutsättningar och en motion om en utredning om samarbetsmöjligheter om ett Södra Ålands kommunernas socialtjänst. Av dessa motioner har Hammarlands fullmäktige antagit i modifierad form en motion som mynnade ut att majoriteten under ett fullmäktigemöte beslöt att ge 50 cent per invånare i Hammarland till ” Matbanken ” Kommunens jämställdhetsplan har uppdaterats.

Får jag ett fortsatt förtroende vill jag vid sidan av ekonomin arbeta vidare på att livets mjuka värden skall få större inflytande i kommunen på olika plan. Förverkligandet av cykelväg mellan Kattby och Näfsby skola skulle ingå som en del i det.

Henrik Lagerberg (S)