DELA

Mjölkbönders villkor

Då jag i dag sätter mig ned vid datorn är det för att jag vill uttrycka min sympati för den åländska yrkesgrupp som dag efter dag får utstå gliringar, hårda och nedvärderande ord och omdömen i bl.a tidningarnas messaspalter. Tänker på bönderna.

Nu har de åter hamnat i rampljuset – denna gång i de politiska kretsarna. Det verkar nästan som om hela Ålands ekonomi står och faller på om de bönder som har kreatur får rätt till avbytare eller inte.
Att Barbro Sundback understödd av Fredrik Karlström, eller vise versa, åberopar orättvisan i att en mindre butik på Torggatan med en ägare inte kan få någon avbytare om han eller hon får svininfluensa, verkar väl sökt. Är inte likheten mellan en mjölkbonde och en affärsinnehavare ändå ganska liten.

Affärsinnehavaren kan väl i rimlighetens namn ha ledig lördag och söndag om han eller hon vill. Likaså kan man väl ha stängt ett par dagar på grund av sjukdom utan att företaget borde gå i konkurs.
Hur gör mjölkbonden? Kossorna skall mjölkas alla veckans dagar – morgon och kväll – lördag, söndag och helgdag. Vilken ung människa i dagens samhälle orkar satsa på ett sådant yrke – där produkterna också är underbetalda.
Vem satte ner priserna på lantbruksprodukter så det inte längre blev lönande att driva ett jordbruk? Var måhända EU inblandat och i Bryssel förstod man att efter alla lagar och restriktioner som infördes, så var det endast en ”morot” i form av avbytare som skulle kunna bevara jordbruksnäringen från att försvinna..

Man kunde kanske börja att ta bort en del bidrag från s.k. månskensbönder, som inte behöver bruka jorden för sin utkomst, utan lever gott på lönen från andra yrken.
Och om vi är intresserade av att Åland skall kunna producera egen mjölk och ost i fortsättningen, så skall vi inte medverka till att de bönder som har mjölkande kossor tappar motivationen och ger upp. Jag är säker på att bönderna gladeligen betalar 15 euro per semesterdag då de har avbytare, bara de slipper höra allt tjafsande om orättvisor och lyxtillvaro från politikerhåll.

Doris Jansson.