DELA

Mitt löfte kvarstår till biodlarna

Ålands biodlarförenings ordförande Yngve Påvall far ut mot mig i en artikel i Nya Åland och menar att jag har lovat dem 20.000 euro som de inte har fått.

Ingen var gladare än jag när Åland fick status som varrora-fritt område, en fråga som har engagerat mig under flera år. Jag är mån om att Åland ska vara det också fortsättningsvis.

Vi har en alldeles unik situation på Åland och med tanke på att bevara den biologiska mångfalden i världen är binas hälsa en överlevnadsfråga för oss alla. När Yngve Påvall pratade om vikten av information om Ålands varroa-fria status ville jag hjälpa till.

Jag informerade om att landskapsregeringen med PAF-medel för miljöändamål skulle kunna stödja Ålands biodlarförening för att de skulle genomföra informationskampanj, både på Åland men även på fartyg och i hamnar som har trafik till och från Åland. Föreningen lämnade in en ansökan landskapsregeringen hösten 2013, men den drogs senare tillbaka eftersom man inte längre ansåg att det var föreningens ansvar att informera om varroa-frihet.

Däremot beviljades föreningen 8.000 euro i verksamhetsbidrag för år 2014 och 5.000 euro för år 2015. Mitt löfte kvarstår dock.

Vill Ålands biodlarförening driva ett informationsprojekt för att berätta för omvärlden och för ålänningarna och besökare att vi har friska och varroa-fria bin på Åland, välkomna att lämna in en ansökan.

Carina Aaltonen (S)

Miljöminister