DELA

Mitt hjärta blöder för Lemlands bibliotek

På kommunstyrelsemötet den 22 november togs beslutet att föreslå för fullmäktige att minska personalen på Lemlands bibliotek från och med juli 2022. Det är föga förvånande. I våras när biblioteksbiträdet avslutade sin anställning i biblioteket och det inte fick nyanställas, kunde man redan då ana sig till vad som var i görningen. När dåvarande bibliotekssekreteraren dessutom i maj 2021 fick i uppdrag ”att återkomma med en omstrukturering av uppgifterna för att prioritera kärnverksamheten för en tjänst som bibliotekssekreterare” var resten ett spel för gallerierna.

Vad gav utredningen vid handen kanske någon undrar. Den visar att med den arbetsbörda som funnits i Lemlands bibliotek fram till den 8 oktober 2021 borde det arbetat två heltidsanställda där. Det är helt i linje med de riktlinjer landskapsregeringen tog fram i december 2013 (jag vet, de borde verkligen förnyas). Enligt riktlinjerna ska arbetstid tillkomma för allt utöver ”vanligt biblioteksarbete” såsom t ex skolbibliotek, läsbefrämjande, bokprat, produktion av kulturevenemang, försäljning av gymkort, infobladsproduktion, bokcirklar, sagostunder, boklådor till klasserna, bokkassar till daghemmen m m.

Men om man plockar bort allt övrigt och bara koncentrerar sig på kärnverksamheten tänker kanske någon nu, det var ju det som uppdraget gick ut på. Då skulle det ”räcka” med 1,4 tjänster mot 1,63 idag. Men att arbeta en person i biblioteket blir för lite.

Trots utredningen och LR:s rekommendationer väljer Lemlands kommunstyrelse med kommundirektör Julia Lindfors i spetsen att föreslå en minskning av personalstyrkan till en person. Undertecknad har i tio års tid arbetat ensam i Lemlands bibliotek och tro mig när jag säger att det brinner i alla knutar och att arbetstiden inte räcker till, inte ens till det allra nödvändigaste. Man släcker bränder.

Lemlands bibliotek hade 2020 ca 33 besök per dag, lånade ut 78 böcker per dag och tog emot lika många (statistik från ÅSUB). Biblioteket är öppet för allmänheten tisdag, onsdag och torsdag och har kvällsöppet två kvällar i veckan. Personal finns dock på plats alla dagar, även måndagar och fredagar för skolan och daghemmen. Lemlands bibliotek är den enda enhet i kommunen som har kvällsöppet varför det varit naturligt att det är biblioteket som sålt gymkort – för att ge bästa möjliga service till kommuninvånarna. Jag antar att det kommer att upphöra nu och frågan blir då vem som ska sälja gymkort istället.

Nu tänker säkert någon att man sparar en massa pengar. Men nej, inte det heller. Inbesparingen blir ca 24 000€. Biblioteksarbetarna är inte de i kommunen som är högst avlönade.

Bibliotek är en lagstadgad verksamhet. Punkt. Och det är besvärligt att det inte finns tydliga riktlinjer för de som bestämmer att rätta sig efter utan att det blir godtyckligt. Jag förstår att det är svårt att förstå hur mycket jobb det faktiskt är på ett bibliotek – lika lite som jag förstår hur det kan behövas tre heltidsanställda på allmänna kansliet eller en personalsekreterare på heltid. Vad jag däremot förstår är att det behövs personal på våra daghem, i vår skola, på Sveagården och i biblioteket. Men det är där det dras ner på personal. Lemlands kommun växer och för att möta servicebehovet behöver vi personal. Var rädda om den! Om jag var styrande i kommunen skulle jag vara bekymrad över den personalflykt som har pågått en längre tid i kommunen.

Jag förstår också att Lemland sitter i en rävsax vad gäller ekonomin. Men om det ska sparas är det inte bara ute i verksamheterna, utan solidariskt över hela organisationen. Även kommunkansliet.

Jag sätter min tilltro till er i Lemlands kommunfullmäktige. Må ni vara så kloka att ni inser vidden av det här beslutet. Må ni förstå att det är barnen i kommunen som blir drabbade. Må ni förstå att biblioteket är viktigt och betyder så oerhört mycket för så många i kommunen. Må ni låta biblioteket göra det biblioteken ska och må ni se till att det finns tillräckligt med personal som kan göra det.

CIA NUMELIN

TIDIGARE BIBLIOTEKSEKRETERARE I LEMLANDS KOMMUN I 14 ÅR, TILLIKA LEMLÄNNING SEDAN 1990