DELA

Mitt Hammarland

Vi sittande i kommunfullmäktige i Hammarland strävar till att våran underbara kommun skall få flera inflyttade genom att bygga till och bygga ut fina nya bostadsområden. Men nåt jag tycker man måste börja ta till beaktande att ju flera vi blir desto mera rör vi på oss.

Jag hoppas verkligen att nästa sittande kommunfullmäktige börjar fundera tillsammans med LR att införa en cykelbana genom kommunen. Speciellt vill jag att till att börjas med se en bana mellan Frebbenby och Kattby. Det är väldigt många vuxna och barn som rör sig på den sträckan bland all tungtrafik, dag som kväll.

Sen varför inte fortsätta med en cykelbana till Näfsby skola. Det tror jag framför allt skulle gynna kommunens bibliotek när barnen kan cykla kvällstid för att låna en bok eller annan aktivitet runt området typ Hammarvallen m.m.

Thord Sjöblom (Ob)