DELA

Misstroendeyrkandet är fel fokus

Åland har stora utmaningar i form av låg tillväxt och svag lönsamhet inom näringslivet, en demografi som pekar åt fel håll, en för dyr kostnadsstruktur, en utmanande relation mot finska sidan, ett mycket stort investeringsunderskott, en krympande likviditet, en skenande försörjningskvot, svårigheter med kompetensförsörjning, listan kan göras lång.

Regeringen Sjögren kom till ett allt annat än väldukat bord hösten 2015. Ett rejält budgetunderskott och krympande likviditet gjorde scenariot med banklån till ett faktum, om inte ett fast grepp om ekonomi togs, vilket även gjorde ett omfattande reformarbete nödvändigt.

Åland är nu mitt inne i en positiv förvandling och uppgradering där slutmålet är en budget i balans och en ekonomi som ger möjligheter till nödvändiga satsningar för attraktionskraft, konkurrenskraft och tillväxt. Det visade budgeten för 2018 redan prov på och när reformerna och de nya strukturerna är i hamn kommer Åland att vara ett välmående och välkomnande samhälle med en vardag som fungerar bra, var på Åland man än väljer att bo och verka.

Att förändra, modernisera och effektivisera är alltid svårt, speciellt när det finns motståndare som hellre plockar populistiska poäng och ser till sitt eget politiska mandat än till hela Ålands bästa.

Oppositionen har inte gjort någon skuggbudget, men under mandatperioden har de lämnat in en hel del motioner, där de allra flesta varit kostnadsdrivande eller skulle ha haft en effekt som försämrat vardagen för många ålänningar. Det är synd att oppositionen inte valt att visa en tydlig politik, främst ekonomiskt och på det sättet visat en form av regeringsduglighet. Nu har energin mest gått åt till att berätta hur det inte ska vara, istället för tvärtom.

Personligen tycker jag det visar på ärlighet som politiker att komma med alternativa långsiktiga lösningar. En god ekonomi är fundamentalt för ett starkt och tryggt Åland, dit är vi på väg. Intäktssidan är just nu positiv, men det är en situation som kan fluktuera mycket år från år. Därför är det viktigt att bygga en solid offentlig struktur som tål lågkonjunkturer, men även ger nödvändig möjlighet att fylla på kassan.

Med detta sagt, utmaningarna är många och stora. Energin borde från alla politiska läger läggas på dessa istället för på retoriska konflikter med tillhörande misstroende. Det skulle Åland och ålänningarna vinna på, även oppositionen.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)