DELA

Misstänksamheten mot stadens styrande växer

I senaste ledaren i Nyan undrar Nina Fellman om inte stadens beslutsfattare är värda litet komfort och avkoppling.
Ja förvisso, men naturligtvis på egen bekostnad.
Dom har ju väl tilltagen lön, eller? Är månne lönen som staden betalar ut något som man får bara så, därför att man ids komma till arbetsplatsen.
I så fall kan ju staden koppla bort det där med lön och i stället bjuda ut hela gänget till Silverskär en gång per månad (på Ålandspannkaka). Det blir lite billigare.

På så sätt behöver man inte sparka fem medarbetare. Staden sparkar femton men återanställer tio lika med minus fem.
Har månne denna rockad nånting med löner och pensioner att skaffa? Efter en lång rad av olika slag av lönelyft för vissa personer så växer misstänksamheten och det gagnar ju inte stadsstyrelse och stadsfullmäktige.
”Stadsbo med låg pension”