DELA

Misslyckat val av ordförande för ÅHS

Det behövs en annan politisk ledning, säger Barbro Sundback i en insändare i måndagens tidning.
Vi trodde då hon talade om ÅHS, för det behövs sannerligen en annan politisk ledning av ÅHS organisationen.

Barbro Sundback tillträdde som ordförande för ÅHS styrelsen för c:a ett år sedan. Under det året har det varit synnerligen turbulent och krismöten har avlöst varandra. Olika yrkesgrupper inom organisationen har kritiserats av ordföranden offentligt och striden med förvaltningschefen har förts inför öppen ridå.
Ordföranden verkar ha stora problem att få folket i organisationen med sig i arbetet för bästa möjliga service inom de ramar som angetts av lagtinget. Ramar som inte hållit under året. Vi vet att det är svårt att förutse alla de behov som kan uppstå i en sjukvårdsorganisation. Många oförutsedda händelser inträffar och vi vill alla ha en fortsatt hög kvalitet i vården. Ansvariga politiker bör dock följa upp och ha kunskap om vad som sker.

När tilläggsbudgeten för 2012 presenterades för lagtinget begärde landskapsregeringen ytterligare 2,8 miljoner euro i tillägg för ÅHS verksamhet. Den siffran höll i två dagar, då fick finans och näringsutskottet ta del av nya beräkningar från ÅHS. Underskottet ligger därmed på 3,5 miljoner euro.
Anmärkningsvärt är att varken ÅHS ordförande Sundback eller landskapsregeringen hade koll på hur stort underskottet i verkligheten var.
Vi undrar, har ÅHS ordföranden sovit på jobbet? Nog hör det till att en ledare ska ha någorlunda uppfattning om hur det ligger till inom organisationen som man leder.

Ansvariga ministern Aaltonen och lantrådet Gunell har givetvis också ett stort ansvar för den bristfälliga uppföljningen och de har också valt vem som ska utses till ordförande.
Med Barbro Sundbacks egna ord, det behövs en annan politisk ledning, en ledning som är lyhörd för ålänningarnas och lagtingets vilja och önskemål.
Liberala lagtingsgruppen
Viveka Eriksson, Mats Perämaa, Katrin Sjögren, Tony Asumaa, Gunnar Jansson, Torsten Sundblom