DELA

Missförstånd om vårfågeljakt

I Annika Orres artikel om vårfågeljakten fanns en olycklig felskrivning eller ett missförstånd.
Räddningen för vår vårfågeljakt – vilken jag helhjärtat försvarar eftersom jag tycker att den i alla tider skötts på ett ansvarsfullt sätt och i samklang med naturen – är att ta fram en opartisk utredning som visar att det inte finns någon annan lämplig lösning för jakten än just på våren. Denna utredning är igångsatt och görs i samarbete med universitet både i Finland och i Sverige.

Antingen har delar av artikeln strukits eller annars har Annika Orre missförstått mig. Av artikeln kan man uppfatta att jag är optimist men ser detta som en omöjlig uppgift. (Hur nu det skulle gå ihop).
Att bevisa att det inte finns någon annan lämplig lösning för vår vårjakt är jag övertygad om att skall vara möjligt. Sedan gäller det att fortsätta använda de etablerade kontakterna och övertyga kommissionen om att vårt sätt att jaga vårfågel faktiskt är i samklang med naturen och även med fågeldirektivet.
Däremot svarade jag att det är omöjligt i dag att ge ett datum för när vårfågeljakten är införd på Åland på nytt.
Britt Lundberg (c)
EU-ansvarig i regeringen