DELA

Missförstånd om högskolan

Jag vill göra några förtydliganden kring vissa missförstånd i Barbro Sundbacks insändare “Yrkeshögskola i stället för högskola” som publicerades den 8 april 2019 i Nya Åland.

Citat från insändaren: ”Om Ålands högskola till sitt innehåll i första hand ska utbilda personer som ska jobba inom sjöfarten borde man överväga att kalla den yrkeshögskola med uttryckligt syfte att producera innovationer för det lokala näringslivet. Den ambitionen är kanske mera realistisk med tanke på Ålands förutsättningar och behov. En högskola är något mera krävande och troligen en för stor munsbit för vårt lilla samhälle att svälja.”

Begreppet yrkeshögskola används olika i Finland och i Sverige, vilket kan leda till förvirring. En yrkeshögskola i Finland är detsamma som en högskola i Sverige. En svensk yrkeshögskola är däremot en annan typ av utbildning.

Högskolan på Åland är alltså redan i dag en yrkeshögskola enligt den finländska benämningen och en examen från Högskolan på Åland är jämställd med en yrkeshögskoleexamen i Finland enligt lag. Att namnet blev “Högskolan på Åland” istället för att till exempel behålla namnet “Ålands yrkeshögskola”, som skolan hette under försöksperioden (1997-2003), beror på begreppsförvirringen som då skulle uppstå vid rekrytering av studerande från Sverige.

Vid finländska yrkeshögskolor och svenska högskolor studerar du först till en bachelor och därefter kan du välja att bygga på din utbildning med en master. Idag utbildar Högskolan på Åland enbart på ”bachelor’s level”. Planerna på att även erbjuda utbildning på “master’s level” ändrar inte högskolans status, det innebär endast att högskola kommer kunna erbjuda utbildning på samma nivåer som övriga yrkeshögskolor i Finland och högskolor i Sverige.

Det är enbart ett av högskolans sju utbildningsprogram som är ett renodlad sjöfartsprogram, nämligen utbildningen till sjökapten. När det gäller programmen elektroteknik och maskinteknik kan den studerande välja om hen vill gå sjökurserna samt göra sjöpraktiken som krävs för att blir behörig som sjöbefäl, om inte får den studerande en “vanlig” ingenjörsexamen. Därtill har högskolan ytterligare fyra utbildningsprogram som inte är kopplade till sjöfarten, även om man till exempel som företagsekonom eller it-ingenjör naturligtvis kan arbeta på ett rederi.

Högskolan utbildar alltså inte exklusivt för sjöfartsnäringen, utan minst lika viktiga är våra framtida sjukskötare, it-ingenjörer och systemvetare, företagsekonomer och ledare inom turism-, hotell- och restaurangbranschen.

Som parentes, “Ålands högskola” finns inte längre eftersom Ålands högskola bytte namn till Öppna högskolan i samband med att den blev en del av Högskolan på Åland.

SVEN SCHAUMAN
STÄLLFÖRETRÄDANDE REKTOR FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND