DELA

Missbruksfrågor prioriteras

Den 7 september ordnade Fri Från Narkotika en valdebatt med paneldeltagare från alla lagtingsrepresenterade partier. Debatten lockade ett 40-tal åhörare, vilket var glädjande. Från föreningens håll vill vi passa på att tacka deltagarna, och speciellt moderatorn Nina Fellman. Glädjande var också att medierna uppmärksammade debatten, men några saker tycker vi bör belysas som inte nämdes i medierna.
Dels gällande att det skulle finnas droger i högstadierna. Detta bör påpekas är obekräftade uppgifter, men om de stämmer är det naturligtvis allvarligt.Det är viktigt att skolans personal får vägledning hur man går tillväga om sådant inträffar, eller vid misstanke därom. I gymnasialstadiet gör regelbundet besök med knarkhundar.

Dels vill vi klargöra att uppgifterna om obesatta tjänster på missbrukarvården handlar om ett vikariat som är vakant. På grund av ekonomiska skäl, samt det faktum att ingen kö finns för tillfället, har man valt att inte besätta tjänsten just nu, enligt Missbrukarvården själva.

För övrigt framkom i debatten att partierna är eniga om att man bör satsa på området, och då i främsta hand den förebyggande verksamheten, och genom att ge mer bidrag till tredje sektorn, som jobbar med detta. Partierna var även eniga om, att alkoholen är et t stort problem i samhället.
Åsikterna går sen kanske isär om hur man tacklar problemet. Vi noterade med glädje att kunskapen i partierna är större nu, än för fyra år sedan, och att varje parti har någon kandidat som brinner för detta område. För oss som är anhöriga, eller jobbar inom denna sektor, frivilligt eller professionellt, är detta av stor vikt. Det betyder att hur regeringen än ser ut efter 16 oktober, så räknar vi med att dessa frågor kommer att prioriteras.
Styrelsen för Fri från narkotika
gm Cita Nylund