DELA

Mises planekonomi drabbar de fattigaste

Ju mer man tänker på Mises nya system för sophämtning i staden från den 1 november desto galnare blir det.

För det första:

Att mindre hushåll som producerar små mängder avfall ska tvingas tömma sitt kärl varannan vecka, trots att kärlen inte ens är halvfulla, innebär ju att dessa hushåll ska betala för avfall de inte producerar. Hur rimmar det med EU:s rättsprincip om att förorenaren betalar enligt mängd avfall, utsläpp etc?

För det andra:

Om små hushåll tvingas betala för ”luft” innebär det ju att dessa avgifter stöder andra hushåll med större avfallsmängder. Det börjar likna ett planekonomiskt tänk som inte hör hemma i en demokratisk rättsstat. Tänk om detta solidariska avgiftssystem skulle tillämpas på andra hushållsförnödenheter som el, vatten och avlopp? Ja, högförbrukarna vore säkert glada, men knappast de fastighetsägare som lever på en knaper pension.

Nej, hela idén med samordnad avfallsmyndighet för hela Åland gick riktigt snett från början, vilket bevisas av att kommun efter kommun har hoppat av för att i stället upphandla sin avfallshantering på egen hand.

Nu är det dags att även Mariehamns politiska ledning (för en gång skull) lyssnar på invånarna och stiger av detta samkommunala, fördyrande mellanhandsfiasko och tar över avfallshanteringen i egen regi. I väntan på det ska Mariehamns stad kräva att Mise skjuter upp införandet av det nya systemet, som i annat fall träder i kraft om en månad.

Rolf Granlund,

Ålands framtid