DELA

Mises budget håller

Denna mandatperiod har Mise utvecklats helt som det har planerats och enligt ägarkommunernas direktiv. Vi har förbättrat särskilt sophämtningen och -mottagningen samt miljöarbete och hållbarhetslösningar. Misebilen har blivit populär och den nystartade Idrottsbanken är ett lysande exempel om återanvändning och samarbete.

Vår gamla akilleshäl, ekonomin rullar väl. Under åren har vi åstadkommit hyfsat överskott, så att vi kommer att nå enligt planerna eget kapital år 2017. Sedan är det dags att sänka avgifterna! Vi har även lyckats ha avgifterna så gott som oförändrade, så in facto har de blivit lägre.

Upphandlingen är noggrant förberedd och kommer efter ett par år ytterligare ge ekonomiska fördelar. Rolf Granlund, Mariehamns Framtid, vill sänka sopavgifterna omedelbart med cirka 50 euro för mariehamnare via att staden utträder Mise. Att ta en enkel siffra ur bakfickan är inte trovärdigt, man borde visa någon slags kalkyl som underlag.

Rolf Granlund är när som helst varmt välkommen att personligen granska och diskutera Mises bokslut och budget. Mises renhållningsavgift för bostad räknas med tre grunddelar: den första om myndighetsutövning, infrastruktur och projekt på 70 euro, den andra om återvinningscentralen med hanteringen och personalen på 37 euro och den tredje om återvinningsstationen, städning och underhåll, hyra och projekt på 30 euro.

Summan är 137 euro och cirka fem euro för varje permanent boende går till att nå krav på överskott. Som jämförelse med grundavgift för en person har till exempel Vårdö 202, Sund 200, Kumlinge 150, Brändö 145, Föglö 140, Finström 105 och Geta 79 euro. V

Valhälsningar till väljarna från “Veterinären som botade även Mise”!

Rauli Lehtinen, styrelseordförande Mise