DELA

Miseproblemen fortsätter

Tack Rolf Granlund, Gunnar Granlund och Pelle Hägglund för era kloka synpunkter på Miseproblemen, i er insändare i tidningen Åland den 13 november. Ni är de enda politiker som hittills engagerat sig i denna stora och betydelsefulla samhällsfråga.

Enligt vad jag förstår har Mise nu låst upp sig för fem år med höga kostnader som kommer att drabba oss alla: Ingen hänsyn till våra behov av uppsamling, ingen hänsyn till vår betalningsförmåga och dessutom dålig miljöpöplanering med avsevärt utökad körning med uppsamlingsfordon. Helt enkelt okunnig och dålig planering. Här är en grundlig politisk upprensning nödvändig, och därför är det bra att det finns politiker som inser problemet. Om det inte går att ändra på systemet nu, måste vi tyvärr leva med det tills nya politiker kan ta över och rätta till avfallshanteringen.

Jag har nämnt det tidigare: Problemet är stort och gäller både staden och landsbygden, och det politiska parti som tar tag i problemet kommer att ha stor framgång. Hushållsavfallet är i dag en värdefull produkt som rätt hanterad kan betala sina kostnader. Därför är en total revision av Mise nödvändig och att några politiker vågar gräva i denna röra utgör trots allt en liten ljusning vid horisonten.

JENS HARBERG