DELA

MISE – vi vill ha medborgardialog

Nu framgår det i media att MISE ska utvärdera fyrfackskärlen, tömningsintervall och kompostfrågan. Bra! Men MISE borde ha rett ut frågan före de införde förändringen, då hade vi sluppit en massa bråk. Det hade varit bättre med en riktig medborgardialog och att höra vad kunder har för behov och önskemål innan man byter system och höjer avgifter med mer än 50-200 procent och det är väl mer enligt lagstiftningen också?

Hoppas verkligen att man på allvar genomför utredningen och har en medborgardialog i samverkan med kunderna nu.

 

Som det är nu har kunder (små hushåll, det vill säga över en person med liten sopmängd och som komposterar) tvingats vända sig till domstolen för att söka få till det undantag som vi efterfrågar. Undantag och sänkta avgifter på grund av liten sopmängd är helt möjliga enligt lagstiftningen. Detta system tycks fungera i Finland, då möjligheten inte enbart ges till enpersoners hushåll, utan det är behov och sopmängd som styr. På grund av att MISE genomfört upphandling med tätare intervaller och påtvingade fyrfackssystem med utgångspunkt från ett bristfälligt och åldrat statistikunderlag har kunder med liten sopmängd och som komposterar tvingats på alltför täta tömningsintervall. I detta ingår även producentförbundets förpackningar som vi kunder tvingas betala för.

 

MISE-transporten kommer att åka på vår gata ändå var 14:e dag, men att utesluta vissa hushålls tömningar var 14:e dag borde inte vara något större problem om viljan finns. Det blir inte fler körningar eller andra körningar totalt sett, logistiken går att lösa med sunt förnuft. Vinsten blir att fordonen slipper stå på tomgång var 14:e dag när de mest tömmer luft. För det gör de hos oss.

Låt oss nu hoppas på en kund- och miljövänlig lösning. MISE – glöm inte bort nu att involvera och informera oss kunder.

EN UPPGIVEN MARIEHAMNARE