DELA

Mise undergräver frihet och konkurrens

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall?

I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade. På fasta Åland delar tre åkerier på transporterna: Ålands renhållning, Kuhlmans Åkeri och Miro Transport.

Enligt renhållningsmyndighetens hemsida handhar Miro idag transporter i vissa delar av Jomala medan övriga två sköter transporterna i resten av Mise-kommunerna. Nu har Mise tecknat avtal med Miro Transport om att sköta samtliga transporter. Avtalet löper på fem år med möjlighet till förlängning.

Från att endast ha skött vissa transporter i en kommun ska nu alltså ett och samma åkeri ta hand om alla avfallstransporter i samtliga Mise-kommuner. Vore intressant att få veta hur det gick till? Upphandlades transporterna per kommun? Eller bjöds allt ut på ett bräde? Man utgår ju från att upphandlingen gjordes per kommun för att skapa största möjliga konkurrens och därmed lägsta pris.

Ålands renhållning var ju pionjär inom transport och avfallshantering på Åland. Det medförde att bolaget snabbt fick en mycket stark ställning inom sitt gebit. Ett av Mises ursprungliga uppdrag var att motverka Ålands renhållnings dominerande ställning på marknaden och skapa ökad konkurrens.

Och vad är resultatet? Jo, att i ett nafs dra undan mattan för den tidigare dominerande aktören och duka fram den för en annan som inte, hittills i alla fall, gjort sig känd som avfallstranportör. Dessutom knutet till ett långfristigt kontrakt på fem till sju år.

Vad händer då med konkurrensen? Vad händer då med priserna? Vad händer då med Ålands renhållnings fordonspark, inköpta avfallskärl och bolagets stora anläggning för mottagning av avfall i Hindersböle? Detsamma gäller ju även Kuhlmans Åkeri och de små åkarna i skärgården, om än i mindre omfattning. Är det här något som den politikerledda renhållningsmyndigheten överhuvudtaget vägt in i sin upphandling?

Ett corona-pressat samhälle som det åländska har redan tillräckligt med konkurshotade bolag utan att offentliga myndigheter ytterligare ska lägga sten på bördan genom att gynna enskilda aktörer. Så, fram med alla papper på hur den här upphandlingen gått till! Alla politiska beslut ska genomlysas, såväl goda som dåliga.

Och framför allt bör Mariehamns stad, ensam eller i samråd med övriga Mise-kommuner, omgående utreda om den nuvarande renhållningsmyndigheten är den optimala och för medborgarna mest rationella och kostnadseffektiva sättet ordna avfallshanteringen. Det är ofrånkomligt att alla kommunala mellanhänder kostar pengar och därmed pressar upp avgifterna för kunderna.

Kommunerna må ha en gemensam övervakande myndighet för avfallshanteringen, men för övrigt ska den fria marknaden råda. Det gynnar alla.

ÅLANDS FRAMTID

PEGGY ERIKSSON
PELLE HÄGGLUND
LENA ANDERSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp