DELA

Mise, ta en organisatör

Mise ska snart anställa en ny verksamhetsledare. Det är alldeles uppenbart att det Mise behöver är en duktig systematiker och administratör. Kunskap i logistik är också viktigt.
Kemiska och biologiska kunskaper och akademiska betyg är mindre viktiga. Specialkunskaper i miljöfrågor kan köpas utifrån. Det verksamhetsledaren skall göra är att organisera verksamheten på ett effektivt sätt. Tänk på det Mise, när kravens fastställs och person väljs!
"Logik”