DELA

Mise – politikernas dilemma

Kan någon av våra duktiga politiker svara på frågorna, varför det är så extremt viktigt att en eller några politiker tror sig kunna tillverka och planera ett fungerande sopbolag?
Vad är baktanken? Och varför skall det ge miljonbelopp i avkastning?
Om Mise inte kommer upp till sådana ockerinkomster, som de fantiserar om, så skall väl inte skattebetalarna betala för dessa okunniga politikers klavertrampanden. Sparken, brukar vi andra få, om vi inte klarar jobbet!
Ni politiker som vill blanda Er i andra yrkesgruppers arbetsuppgifter, varför inte överta kirurgiska avdelningen på ÅHS. Ni kunde kanske köra fraktionsbilar eller långtradare, eller varför inte bli svetsare på varvet? Är ni också då alldeles säkra på att arbetsgivaren skulle ge er lön för era sjabbel?

Är Ni också alldeles säkra på att inte arbetsgivaren skulle genomskåda Er och ge Er sparken redan efter första dagen?
Det är så att politiker enbart skall vända papper. Lär Er att inse Era begränsningar och använd tekniskt kunnig fackpersonal för att uppbygga Mise. Diplomingenjör Carl-Gustav Flink har tidigare planerat Ekorosk Ab:s anläggning i Jakobstad, som har mycket större mått än vad MISE någonsin kommer att behöva. Ekorosks anläggning har blomstrat och utvidgats till ett välmående företag och varför? Jo… rätt planerat och mänskliga avgifter.
Pröva med folkomröstning, om Ni tror att Er idé skulle vara bättre än den diplomingenjör Flink, skulle producera. Det är ju folket som skall ha produkten, så varför skulle folket inte få framföra sin talan?

Av rent intresse har skribenten besökt Ekorosks anläggning i Jakobstad och Oj, oj vad fint dom har. Där fanns till och med en terminal dit folk från nära och fjärran kommuner, i samband med andra stadsärenden, helt gratis kunde kasta sitt sorterade avfall i skilda containers. Det fanns även en container för sådant som inte kunde sorteras, dessutom problemavfallsmottagning, vilket borde intressera nya Mise-ledaren. Tänk efter nu vi kunde kanske slippa en stor del av de nu planerade tankarna om bemannade stationer över allt i landskapet. Alla har väl någon gång ärende in till den plats dit huvudanläggningen skulle planeras och Mise skulle slippa allt fusk, som de är så rädda för. De som inte vill bekymra sig, måste självklart få beställa en fraktionsbil, men får också bereda sig på kostnaden.

Att montera ner de befintliga stationerna innan allt fungerar och folk har lärt sig, resulterar blott i att skogarna och vägdiken blir kompletta fraktionsanläggningar.
Systemet måste vara enkelt och gynna den som är noggrann och sparsam, man måste lära sig att kompostera, sortera och vara rädd om naturen. Kostnaden får inte bli ett rofferi. Sånt får Ni blott bakläxa för. Ni måste komma ihåg att folket inte själv kan bestämma sina löneinkomster och roffa åt sig som Ni gör
Jag har även börjat undra hur Ni politiker ser på anläggningen i Norrböle? Trångt, oändamålsenliga utrymmen, oändamålsenlig placering nästan mitt i stan och så vidare. När Ni nu äntligen vaknar till, har ni då tänkt flytta anläggningen eller staden? Borde inte en förbränningsanläggning planeras för utvinning av fjärrvärme, i stället för att med fraktionsbilar köra allt till Sverige? Kom dock ihåg, intäkterna från förbränningen skall sänka grundavgiften för dom som håller Er med råvaran!

I Ålandstidningen får man inte skriva insändare om Mise. Vad kan det månne bero på? Dit kan man således inte vända sig med vare sig insändare eller prenumeration! Tack för att Nya Åland finns. Skall även fråga tidningen om de kunde göra en pejling, där folket får ge sin åsikt om MISE och avgifterna. Vill man ha 110 e eller DI Flinks system 20 – 40 – 80 e/år i grundavgift?
Medborgaren