DELA

Mise kan bli en dyr historia för Jomala

Kommunalförbund för Ålands miljöservice (MISE) står i blåsväder igen. Många har gått ut i medierna och visade ett stort missnöje hur denna myndighet kör över stora delar av befolkningens vilja och sätter käppar i hjulet för företagandet här på Åland.

De stora ambitioner om en låg och stabil prisnivå för medlemkommunernas invånare, om minskning av körningar för att kunna spara på miljön och om en stram och effektiv verksamhet går upp i rök.

Vi ser till exempel att volymen på lastbilskörningar ökar- på insamlingssidan men även då bilarna ska tömmas nu även på Svinryggen, att det nya fyrfacksystemet inte är anpassat till många kundernas behov då det saknas en viss flexibilitet angående tömningsintervall, kärlstorlek och prissättning. Systemet är helt enkelt överdimensionerat och för statiskt.

Idag har vi ett system som kunden får betala via två olika sätt för sin sophantering. Entreprenörens faktura och dessutom en avgift till myndigheten för administrationen. Sistnämnda kan medborgarna eller kommunen själv sköta utan att prissättning, kärlens tömningsintervall och val av åkeriet styrs av en övergripande myndighet.

Sätter vi inte ett stopp här är entreprenörskapet i branschen snart ett minne blott då Mise övertar allt mera verksamhet från det fria näringslivet och deras monopolställningen har blivit ett faktum.

Om jag ser till exempel på Svinryggens verksamhet är många viktiga frågor öppna. När jag skickade in mina frågor fick jag först inte ett svar men efter andra förfrågan var svaret nästan obefintligt då det hänvisade till boksluten och tyvärr inte rörde mycket mina frågor jag ställde.

Med anledning på detta och så som jag redan för några veckor i en insändare skrev tycker jag att vi inom Jomala kommun ska titta noggrannt på saken och ompröva Jomalas utträdande ur Mise då det annars kan bli en dyr historia för kommunen och dess invånare. Andra kommuner har redan gjort ett första steg.

RENÉ JANETZKO (OB)
FULLMÄKTIGELEDAMOT I JOMALA KOMMUN