DELA

"Mise håller hög sorteringsnivå" ???

I torsdagens tidning berömmer Barbro Sundback och Carina Aaltonen Mise i översvallande ordalag. De säger bl a: "Det är viktigt med tanke på världens minskande resurser att vi fortsätter med Mises sorterings och återvinningspolitik".
Vill passa på att påminna om EU:s så kallade avfallstrappa där punkt ett lyder: Det skall produceras så lite avfall som möjligt.
Punkt två: Det skall återanvändas så mycket som möjligt.
Först i punkt tre talas det om återvinning. Varför kan ingen förmå Mise att följa EU:s regler?

Som det nu är så är det helt förbjudet att ta (återanvända) någonting från Mises återvinningscentraler, även om sakerna är helt funktionsdugliga eller delvis.
Varför?
Detta om något tär på världens minskade resurser, var är logiken? Kryp inte bakom paragrafer som inte finns.
Tacksam för svar!

Åter"användare"