DELA

Mise håller hög sorteringsnivå

Nu på fredag håller Mise sin årliga stämma. Vid stämman beslutar Misekommunernas representanter om nästa års budget i vilken ingår verksamhetens kostnader och intäkter.
För första gången i Mises historia går budgeten ihop. Kostnaderna för insamling och hanteringen av våra sopor finansieras genom hushållens avgifter, dels en s.k. grundavgift, dels genom en rörlig hämtningsavgift. Den rörliga avgiften kan anpassas till hushållens sopmängder och hur ofta man önskar tömning. Dessa avgifter skall finansieras av hushållen. Med andra ord: var och en betalar för sina sopor.
På samma sätt är det med hushållens el- och vattenförbrukning. Hushållen betalar en grundavgift och sedan enligt förbrukning. Grundavgiften används för att finansiera själva systemen och brukningsavgiften är beroende av hushållens konsumtion. På det sättet kan brukarna påverka sin sop-, el- och vattenavgift. Detta är viktigt eftersom brukarna då kan påverka sina kostnader genom sparsamhet.

Sopavgifterna är med andra ord en avgift som betalas enligt självkostnads- och "Pollutor pays"-principen, dvs att den som smutsar ner ska betala.
Den uppfattningen delas av Misekommunerna, också de politiker som representerar liberalerna. Att sedan en grupp liberaler som exempelvis miljöminister Katrin Sjögren, lantrådet Viveka Eriksson och vicetalman Gunnar Jansson inte kan acceptera Mises avgifter har vi förstått. Denna kampanjgrupps utspel har kostat Mise och hushållen mycket pengar. Vi önskar att denna destruktiva politik upphör så fort som möjligt och övergår i en dialog mellan alla parter.

Mises ambition är att sänka grundavgiften. Det gjordes också 2010. Då minskades trycket på grundavgiften med 200.000 euro. Nu sker en mindre justering inför 2011.
Den höga grundavgiften bygger på två saker. För det första kostar det att upprätthålla dubbla sopsystem. Ett system som bygger på hushållsnära hämtning och ett annat som bygger på obemannade stationer. Det andra som kostar är Mises höga sorteringsnivå. Eftersom Åland är för litet för sopförbränning blir vi tvungna att skicka bort en hel del sopor.
En god sortering är viktig för att öka sopornas återvinningsgrad. Efter många års erfarenhet från Emmaus vet vi att ju mer man sorterar desto värdefullare blir återvinningsprodukterna och återanvändningen. Mise torde ha ett av världens mest ambitiösa sorteringssystem. Vi återvinner mycket och sparar på det viset på våra resurser. Misekommunerna har med andra ord en hållbar sophantering som vi ska vara stolta över och som vi ska fortsätta att utveckla.

Det är viktigt med tanke på världens minskande resurser att vi fortsätter med Mises sorterings- och återvinningspolitik. Det behövs ytterligare förbättringar av systemet. Vi har på nära håll jobbat med Mises anställda och övriga förtroendevalda under många år. Vi vill tacka alla dem som envist och tålmodigt, trots många osakliga påhopp, fortsatt att jobba målmedvetet med Mise. Nu ser vi resultat. Nu är det dags för beröm och stöd för att få grundavgiften sänkt och sophanteringen att fungera ännu mera hållbart.

Barbro Sundback (S)
Carina Aaltonen (S)