DELA

Mise följer inte EU-direktiven

Henry Höglund efterlyser kamp mot Mise och tro mig Henry så har jag försökt få den åländska avfallshanteringen att följa EU-direktiv, nationell- och åländsk lagstiftning i över tio år men resultatet är noll och åter noll. Grundproblemet är att de aktörer som innehar det största ansvaret för ”avfallet” inte behöver befatta sig med saken. Förpackningsavfallet skall hanteras fullt ut av producenter/importörer till Åland men de behöver inte göra det och det oberoende av vilka konstellationer som Ålands Landskapsregering består av. Den åländska avfallslagen klargör detta fr o m den 1 januari 2007. PROANS då? Ja helt rätt, men det är ju såklart producenterna/importörerna som Wiklöf Holding, S-gruppen, Sparhallen och ÅCA med flera som ska äga och driva det och inte Mise. Ålands Renhållning Ab då? Ja de skall såklart ha möjlighet att vara med och konkurrera om transport och efterbehandling av ”avfallet” men inget mer. I dag så erhåller de allt insamlat material och erhåller all vinst som det genererar samt att de även rapporterar över insamlat material direkt till Åsub vars uppgifter igen överförs direkt till övervakande myndighet Ålands Landskapsregering.

Detta är helt emot EU-direktivet för producentansvar. Det är inte enbart Mise som inte följer den åländska avfallslagen utan även de kommuner som valt att sköta det själv. Kommunerna verkar dock ej ha något alternativ i och med att de innehar ett ansvar för hushållens avfall men finns det en inbyggd konflikt i lagen? Kommunerna har inget alternativ egentligen i och med att landskapsregeringen tillåter att producenterna/importörerna inte behöver uppfylla kraven enligt den åländska avfallslagen?

Såklart medför allt detta att någon annan än de ansvariga bör betala kalaset och då återstår enbart de åländska hushållen som adressat. Så klart är det roligare att ordna gratiskonserter i Miramarparken än att ta hand om sina lagstadgade uppgifter, och enligt publiktillströmningen så finns det ej heller så många ålänningar som protesterar mot Miseupplägget? Såklart bör ”ekoavgiften” vara hög för det behövs väl samlas i ladorna för kommande evenemang.

Krister A. Martell