DELA

Mise en valfråga

Nu när det är valtider och alla politiker pudrar up sig och försöker visa sig duktiga, har jag förgäves försökt hitta någon av dessa som ens skulle ha nämnt något om problemavfallet och pengainsamlaren Mise.
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) hade en gång en bra ide, att Mise skulle skrotas och läggas ner, men allt bara torkade bort, Katrin Sjögren (Lib) ansåg en gång att det finns ett stort utbrett missnöje med Mise, men även hon tystades ner. Av allt att döma, tycks allt det här bara vara ett politiskt rävspel, där man blott väntar sig att folk nog tröttnar med sitt missnöje efter några år och då behöver vi inte göra något åt det.
Alltså, vad har våra politiker egentligen åstadkommit? Ja … ., de orkade åtminstone lyfta våra skattepengar och kalla dom till sin lön, för ett arbete de inte gjort. ’’Fy skäms’’
Vi vanliga människor skulle gärna se att vi hade en möjlighet att kunna rösta bort odugliga politiker som inget får gjort eller annars bara sitter där som bromsklossar. Det skulle spara mycket skattepengar, som kunde användas till nyttigare ändamål. Den offentliga sektorn bör enligt ekonomisk litteratur hållas så liten som möjligt. Kom ihåg det !!

Hör ni gott folk där ute i samhället, ställ fort upp en eller några yngre kandidater med folkets förtroende, gärna även med juridisk bakgrund, som kan åtaga sig att skrota problemavfallet och pengainsamlaren Mise.
Jag kan garantera att den som ställer upp i valet för att omorganisera avfallssystemet, kommer att få folkets stöd och mycket röster. Personligen hoppas jag lite senare återkomma med namnlistor till stöd för omorganisationen.
Det är ingen demokrati att bara köra över ett folk, man måste vara lyhörd och lyssna till folket, folket är ju även er arbetsgivare, som även betalar er lön, tänk på det!!

Folket vill ha en soporganisation, där folket själva kan påverka sin renhållningsavgift genom att själva sortera och själva kunna lämna sitt avfall sorterat i olika containers till exempel i Norrböle eller på någon annan station på landsbygden för fasta Åland. Skärgården med smärre enheter, men funktionen den samma.
Se: www.ekorosk.fi ( välj svenska sidor ) Gör ett besök på Ab Ekorosk, det säger er allt det jag påpekar: Mise samlar in pengar, Ekorosk samlar in folkets sopor.
Den som inte vill eller själv kan transportera sina soppåsar, skall ges möjlighet att kunna beställa transport, emot den taxa transportören uppbär.

Till Ab Ekorosk är det ett nöje att föra sina sopor, till Mise är det en plåga och allt handlar bara om systemet och avgifterna.
Jämför här: hos www.ekorosk.fi år 2011, är avgiften för 1 – 2 personer 3,94 €/månad.
För denna avgift får man till och med personlig service för att sortera rätt sopor i rätt container, om man är osäker.
Jämför detta med Mise och se hur mycket av era pengar som årligen rinner över i fel fickor!
Varför skall vi ålänningar vara sämre än österbottningarna?? Skrota genast det på ett politiskt rävspel grundade Mise.

En eloge till Ålands Näringsliv, som åtagit sig problemet producentavgiften. Här är även ett exempel på okunniga politikers ageranden där folket påtvingats dubbel avgift och Mise står med håven för att samla in alla rörliga pengar. Betala pengarna tillbaka till folket!!
Ulf Nyberg