DELA

Mise-avgiften borde räknas på annat sätt

Till Rauli Lehtinen!

Det antika Rom förföll bland annat på grund av korruption inom stadsledningen. Läs din historia!

När Lehtinen skriver om Åland och MISE angående infrastruktur och samhällsstrukturomvandling blir det obegripligt.

MISE reducerade antalet miljöstationer på Kökar år 2013 och försvårade därmed för kommuninvånarna att lämna sitt avfall. Det vill säga, infrastrukturen reducerades (försämrades). Men den oskäligt höga avfallsavgiften kvarstod.

Med modern och optimal avfallsorganisation menar Lehtinen att kommuninvånarna stoppar sitt avfall i svarta sopsäckar av plast som lämnas vid vägkanten och som kan hackas sönder av kråkor och skator. På måndagar hämtas sopsäckarna av en bil.

När Lehtinen skriver om skäliga avgiftsnivåer borde han också skriva om grunden för dessa och vad dessa avgifter baseras på.

Grunden för avgiftsbeläggningen är ett fastighetsinnehav. En oskälig hög grundavgift baserad på en sådan lös grund, är typologisk.

Ett typologiskt tänkande innebär att MISE vet allt om fastighetsinnehavaren därför att innehavaren tillhör gruppen fastighetsinnehavare.

Istället borde avgiften baseras på individen-fastighetsinnehavaren, hustyp, antal boende, tid för boendet, livsstil, inkomst, mängd avfall och typ av avfall.

Denna skillnad i tankesätt är fundamental och därför mycket viktig att komma ihåg. Det är lätt att se typologi inom olika delar av samhället. Vi ser ofta uträkningar av avgifter baserat på ett typologiskt tänkande. Men anpassat på den enskilda individen stämmer uträkningen ytterst sällan.

Skyhöga grundavgifter har gjort bolagsledare till miljonärer. Beroendet utnyttjas maximalt. Fortum och Telia-Sonera cheferna är exempel. En skäligt låg grundavgift borde vara ett hinder för sådana utsvävningar. En låg grundavgift sen betalar man efter behov, det borde vara riktlinjen.

Då kan också ekosystemtjänster få utrymme och minskar utrymmet att bli miljonär på bekostnad av miljön.

Ålands förvaltningsdomstol reglerade och sänkte MISE:s avgifter betydligt gällande min fastighet. Verksamhetsledaren på MISE har nu överklagat domen till Finlands högsta förvaltningsdomstol. Vart tog Ålands självstyre vägen?

Högsta ansvaret hade Ålands Landskapsregering, det står skrivet i lagen om hantering av avfall. Är dubbelmoralen rätt väg? Är rättsosäkerheten rätt väg?

Är du också en av de korrumperade, Rauli Lehtinen?

Bernt Balkh