DELA

Mise 162 euro

162 euro för 6 outnyttjade sopmärken varje år.
162 euro för indragna återvinningsstationer.
162 euro för kompostering av allt matavfall.
162 euro för huvudsakligen veckoslutsnyttjande av stugan april-oktober.
162 euro för att frakta hem sopor och förpackningar, eftersom det innebär en stor omväg (=miljöbelastning) att föra dem till sop- eller återvinningsstation.
Sophämtningsavgifter i permanentboendet är ca 230 euro/år – då ingår 26 tömningar av sopkärlet varje år och 2 återvinningsstationer inom 1 km:s radie.
Miljöservice?? För vem?? Borde det inte stavas ”ocker” i stället?
EvaPe