DELA

Minskade födelsetal är positivt

Nya studier visar att världens befolkningstillväxt minskar snabbare än vad man tidigare trott. I debatten målas detta ofta upp som ett stort problem för ekonomin och vårt samhälle. Bilden som målas upp är dessvärre ensidig och skev.

Jorden är överbefolkad och vi förbrukar redan idag mer resurser än vad vi har. En minskad befolkning borde välkomnas. Nyheten om att detta kommer att uppnås tidigare än man tidigare trott borde anses positivt.

Barbro Sundback (S) skriver i en insändare att vi måste öka jämställdheten i samhället för att stimulera barnafödandet. Klokare vore dock att arbeta för jämställdheten för kvinnors skull, inte för att vår nuvarande samhällssystem inte klarar av en minskande befolkning.

Vi ska ha en stark familjepolitik för barnens välmående och för att våra medborgare ska kunna blomstra, inte för att vi måste bli fler för att ekonomin ska gå ihop.

KIM HANSSON, (HI)