DELA

Minska stödet till Pommern

Minister Mats Perämaa har i offentligen sagt att ”vi” har lovat att ge 80 procent / 5 miljoner till Pommerns torrdocka. Han måste då enbart avse regeringen. För det är Lagtinget som fastslår budgeten och i den första tilläggsbudgeten för 2016 fanns bara texten ”Landskapsregeringen föreslår att landskapets finansieringsandel av kostnaderna för torrdockan i enlighet med ansökan kan uppgå till 80 procent av understödsberättigade investeringskostnader, dock högst 5 miljoner euro. ”

För mig kan ”högst 5 miljoner euro” innebära fem, fyra, tre, två eller en miljon euro. Inte absolut fem miljoner. Men nu i den andra tilläggsbudgeten föreslår LR exakt fem miljoner. Detta löfte gavs i tiderna då budgeten var i balans. Nu har budgeten ett underskott på ca 20 miljoner euro. ÅHS måste skära därför 2.000.000e. LR har planerat att minska bidrag till medborgare med 700.000e och pga Orkla-krisen så har LR i samma budget äskat om en extra utgift om 3.200.000e till Ålands Kraftnät.

Efter allt som hänt är det inte rimligt att Pommerns torrdocka skulle kunna erhålla medel i enlighet med löften som gavs då ekonomin såg helt annorlunda ut. Stödet till Pommern måste kunna nagelfaras. Mitt förslag är att Pommern-projektet får ett 60-procentigt bidrag av LR, dock högst 4 miljoner euro. Detta äventyrar inte projektet, men det kan kräva en omprioritering. Man har även talat om andra alternativa lösningar i debatten.

Jag vet och jag förstår att Pommern, som donerades till staden av Edgar Erikssons familj, är en så kallad ovärderlig symbol för staden och kanske även Åland. Vi inom Åländsk demokrati är värdekonservativa och vill gärna, liksom många andra, bevara denna symbol. Men inte till vilket pris som helst. Jag anar mig till att jag får en replik, som påpekar att jag ju också sitter i Mariehamns stadsfullmäktige och borde tänka på staden. Detta är helt rätt. Men i första hand måste jag tänka på Åland och Ålands befolkning. I Lagtinget fick jag 2/3 av rösterna från landsbygden. 1/3 från Mariehamn.

Jag hade en enda insändare angående politiken i Mariehamn (utöver flyktingpolitiken) och det var att jag ifrågasatte en så dyr torrdocka för Pommern. Så mitt politiska samvete är rent i denna fråga.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati