DELA

Minska på parkeringsplatserna

Mariehamn planerar enligt tidningarna att bygga ett nytt parkeringshus i centrum. Detta vore åter ett sätt att gynna den redan nu massiva biltrafiken i staden och kasta pengar i sjön. Alla känner till de miljö- och hälsoproblem biltrafiken åstadkommer.
I stället är staden skyldig att på alla sätt försöka minska på biltrafiken. Det lättaste och billigaste sättet är då att istället minska på parkerings-platserna i staden och begränsa biltrafiken på bostadsområdena till allas vår trivsel. Man borde göra det besvärligare för biltrafiken. Avstånden i staden är så små att de allra flesta nog kan cykla eller ta bussen, även om de flesta inte tycks vilja inse det. Man avgasar istället av bekvämlighetsskäl. Det gäller därför för staden att satsa på den lätta trafiken och kollektivtrafiken.

Har politikerna inget miljöansvar ? Varför inte göra Mariehamn till en trivsam stad för mänskorna istället för att gynna bilarna ?
Cyklist