DELA

Minska kostnader

1998 överlämnade jag 1900 autografer till talmannen för en folkomröstning om skattegränsen.

Av mina insändare uppfattade man att jag var emot skattegränsen, men jag ville att man skulle beräkna positiva och negativa effekter.

Vissa företag gynnas av skattegränsen. Andra företag och privatpersoner drabbas/hindras av den.

Jag lovar att stånga min panna blodig tills jag inte längre ser handen framför mig för att minska kostnader och hinder.

Sedan vill jag kompensera företagen med en schablonersättning.

10 miljoner passerar Åland varje år. De reser 7000 miljoner passagerarkilometrar. Avgiften per passagerarkilometer kunde vara 2 cent per passagerare Mariehamn-Kapellskär. Då skulle avgiften på alla passagerare, som passerar, kunna kompensera en skattegränskostnad om 1.500.000 e per år.

Jag vågar sända ”utskick” till alla hushåll och vågar gå in till Viking Lines ägare för att lägga fram detta förslag.

Med ert förtroende gör jag det.

Stephan Toivonen ÅD