DELA

Minska inte antalet utdelningsdagar

Med anledning av att herr Lundberg umgås med planer att försämra postgången från nuvarande utdelning alla vardagar till två eller tre gånger i veckan, kan det vara av intresse att läsa om drottning Kristinas postordning av den 20 februari 1636, för snart 400 år sedan. Det är lätt att se av förordningen att de styrande var måna om att posten skulle fram med största möjliga snabbhet. Här ett utdrag ur förordningen:

”Så snart postiljonen eller bonden hörer av then ankommande posten blåsas i posthornet, gör sig färdig till att strax anamma breven av honom och därmed oförtövat igenom natt och dag oaktandes vad väder som kan vara, vidare fortlöper. Den löpande postdrängen skall hava två timmar uppå varje mil att löpa: den som länger tid tillbringar, skall strax avsatt och med åtta dagar fängelse vid vatn och bröd straffas bliva.”

Då var det en annan inställning till postdistribution än vad dagens postdirektörer tycks ha. Med dagens kommunikationer måste samhället kunna klara av att få ut posten alla vardagar annars är det en ynkedom. Förr när det knappt fanns några farbara vägar fungerade postforslingen men nu tycks det omöjligt om Åland post för som dom vill.

Den dagliga postutdelningen är kanske den enda ljuspunkten ute på landsbygden för många, och posten är en av de grundläggande funktionerna i ett samhälle om det skall fungera.

STIG MATTSSON