DELA

Minska byråkratin

Åland bör få en ekonomi i verklig balans, inte med hjälp av extra uttag från pensionsfonden och överstora uttag från PAF, vars spelaransvar måste utökas.

Nu är det tid att reda ut problemen kring skattegränsen för företag och privatpersoner.

Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 e / månad till alla, som lyfter folkpension, pga av att pensionerna står stilla och prisnivån stiger hela tiden med finansiering från PAF-medel.

Offentliga sektorn ska skötas kostnadseffektivt och kundorienterat. Gapet mellan utgifter och inkomster måste krympa.

Sexton kommunerna är en del av identiteten, men vi kan understöda frivilliga sammanslagningar.

LR skall gå igenom lagar och direktiv, som berör kommunerna för att se hur man kan spara utan att hota välfärden.

Vi är tveksamma till övertagandet av beskattningen.

Vi vill ge näringslivet bra grundförutsättningar så att företagen kan utvecklas. Minska byråkratin och stöda nyföretagandet.

Skärgårdstrafiken ska skötas kostnadseffektivt, även sett till skatteeffekten.

Johan Boman, Ulf Damsten Nils Manelius Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati Ubv