DELA

Minska antalet försäljningsställen för tobak

Den nya tobakslagen har nu nått lagtinget. Det gäller främst en implementering av ett EU-direktiv, och utöver det en frivillig lagstiftning. Inledningsvis kunde vi läsa i lokalpressen att e-cigaretter skulle förbjudas på Åland. De ansågs vara ett sätt att kringgå restriktioner kring cigaretter och locka fler unga in i tobaksberoende.

Men enligt vår mening är e-cigaretterna också en utkörsport från cigarretter. I många fall väldigt framgångsrikt. I Portugal har 100.000 lyckats sluta med vanliga cigaretter tack vare e-cigaretterna. Begränsningarna i cigarrettanvändningen ju gjorts av hälsoskäl. E-cigaretterna kan, vad vi har förstått, inte ge ex lungcancer eller kol. Då kan borde man inte ha en strängare lagstiftning för dem. Men vi inom Åländsk Demokrati anser att man trots det bör jämställa dem med andra tobaksprodukter dvs ha samma åldersgränserna, och jämställ dem med cigarretter när det gäller rökförbud, så att de inte blir ett sätt att kringgå lagen. Allt för att minska riskerna som inkörsport.

Nu är regeringens förslag att e-cigaretter med tobakssmak skall tillåtas, vilket vi understöder. Det politiska målet är att Åland skall vara en tobaksfri zon 2040, vilket vi också understöder. Norden har ju här varit en föregångare.

Personligen har jag själv även erfarenhet av Portugal. Det land, där man kanske röker mest i EU. Det man noterar när man kommer in i Europas största casino i Estoril är tobaksröken. De har en stor pianobar och visst, där finns en rökfri zon. I ett hörn, som ligger längst från den levande musiken. Då märker man hur långt vi kommit och Åland känns nästan som en tobaksfri zon redan för en icke-rökare.

Men vi kunde bli bättre. Vi har svårt att höja tobaksskatterna, för det är inte vår behörighet. Vi kan ha svårt att ändra informationstexterna på tobakspaketen. Men vi kunde höja åldern för att köpa tobaksprodukter?

Nu är det förbjudet att köpa och inneha tobaksprodukter om man är under 18. Vi kunde höja åldern. Vi kunde införa konfiskation av produkterna och införa en ordningsbot. Detta är dessutom mer kännbart mot e-cigarretter.

Under debatten talades om tillgänglighet och exponering. I Frankrike måste man gå till speciella affärer / kiosker för att köpa tobaksprodukter. Ju färre affärer desto bättre kontroll. Vad kan vi göra här? Måste alla affärer, kiosker, caféer och restauranger få sälja tobaksprodukter. Man kunde begränsa försäljningen till livsmedelsaffärer. Då finns de över hela Åland, men det begränsar ändå tillgängligheten. Kanske enbart försäljning över disk? Med leg-koll för alla under 25?

Öster och väster får tobaksprodukterna inte exponeras. De finns i skåp. Då kan man också kan bestämma vilka tider de får säljas. I Portugal kan jag köpa vin och alkohol i närbutiken, som har öppet 9-21 varje dag. Här endast då Alko har öppet. Kanske vi i vår lagstiftning kan införa regeln att tobaksprodukter enbart kan säljas före 18.00 vardagar? Säljförbud lördag-söndag?

Om vi skulle minska antalet försäljningsställen exempelvis till livsmedelsaffärer, så kunde vi också bestämma över försäljningstiderna. Och vi kunde bättre kontrollera åldern på köparna.

Vi har kommit långt i arbetet att skapa tobaksfria zoner på caféer, restauranger, i skolor osv. Det har debatterats balkonger, men det är knepigt. Hur vore det med att skapa tobaksfria zoner på gator och torg? Vi är ju redan i praktiken ganska nära, om man jämför med exempelvis Portugal där varannan på gatan röker.

Vill vi stöda en bättre folkhälsa?

Vi inom Åländsk Demokrati vill göra det eftersom vi är för för Åland och Ålands folk. Vi hoppas att vi får stöd från de andra partierna.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati