DELA

Minska antal bilar som snurrar runt i stan

Politiker och näringslivet manar på grund av ekonomiskt tillbakagång, förvärrat av pandemin, samt av tilltagande klimatkrisen till omställning med nya, innovativa och hållbara lösningar. Detta gäller i högsta graden också parkeringssituationen i Mariehamns centrum.

Det går inte mera att följa ekvationen: när antalet bilar ökar i staden, bygger man mera parkeringsplatser. Tillgängliga ytor finns helt enkelt inte. Kostnaderna till att bygga underjordiska parkeringar stiger ständigt, idag börjar det närma 50 000 euro per underjordisk parkeringsplats!

Problemet bör ses från en helt annan utgångspunkt! Lösningen på längre sikt är att minska antal bilar som dagligen snurrar runt i stan. Behovet av nya P-platser ska försvinna och på köpet får man mindre utsläpp av koldioxid, hälsosammare luft, mindre buller, färre risker och olyckor, trivsel och lugnet. Detta ökar inflyttning och gynnar näringslivet, framförallt besöksnäringen.

I samband med beredningen av stadens nya parkeringsnorm konstaterade förvaltningen att biltätheten i Mariehamn är iögonfallande hög och att en logisk utveckling leder till avgiftsbeläggning av parkeringen – för att ändra människorna resevanor och minska bilanvändningen. Man överför också tydligt kostnaden från Mariehamns skattebetalare till den som de facto parkerar. Den nya parkeringsnormen fastställes av fullmäktige 29.01.2019, men reformens effekter blev marginella.

Normen lättades lite gällande beräkningsgrunden byggnadsyta och enbart på bostäder. Också samutnyttjande och bilpool-alternativet urvattnades. Som exempel kan kalkyler från Magazin-tomtens nybygge presenteras:

– enligt gamla normen 125 P-platser på kostnad av 5 miljoner euro

– enligt den nya normen 93 P-platser, kostnad 3,72 miljoner euro

– enligt den ursprungliga bil-pool förslaget 25 elbilar, kostnad 1 miljon euro

Effekten för att stimulera byggandet av och vitaliseringen på stadens Centrum har uteblivit!

Att dagligen minska antalet bilar i stadens centrum betyder inte att man börjar skrota eller stoppa försäljning av bilar. Inte förhoppningsvis heller att förbjuda biltrafiken i centrum, som många städer i Europa har redan varit tvungna att göra.

Tidigare nämnda samutnyttjande och bil-pool minskar antalet bilar i trafiken. För att få ytterligare minskning, lämnade jag in redan 20.10.2010 en motion om Klimat-avgift för person- och paketbilar. Principen är att avgiften binds inte till person, hushåll eller bil, utan är enbart för parkeringssituationen. Det skulle leda till ökad samåkning, då till exempel byar, grannskap, företag – ja, vilken som helst sammanslutning kunde utnyttja en gemensam Klimat-avgift.

Det skulle inbetalas årligen och giltighetstiden synliggöras med symbol eller färg på parkeringsskivan. Att få effekt på ekonomisk tänkande, skulle priset vara till exempel 150 euro per år. Med hänvisning till antalet bilar på Åland (räknat kanske som 1/3 del av ca. 29 000 bilar), kunde denna avgift ge 1,46 miljoner euro årligen. Summan kunde öronmärkas till Infras budget för miljö- och klimatvänlig trafikplanering och -byggande, som exempel upprustningen av cykelbanor.

Som bonus till miljö- och ekonomisk hållbarhet får man social hållbarhet. Planeringen av samåkningen och färden i samma bil närmar människorna!

RAULI LEHTINEN (HI)