DELA

Minoriteternas Finland

Man kan ofta efter riksvalen konstatera att intresset för presidentvalet och det finländska riksdagsvalet förblir väldigt lågt på Åland, lägst i riket. Det låga intresset tolkas självfallet i det fasta Finland helt rätt; intresset för den finländska politiken och rikets angelägenheter är lågt bland ålänningarna. Följden av denna tolkning kan, och har resulterat i att mången fastlänning ser Åland som något annat än en del av republiken Finland. Vi har ju på hösten hört t.o.m. riksdagsledamöter släppa ur sig verkliga grodor.

Romerna är en minoritet, liksom samerna, handikappade, alkoholister, finlandssvenskarna diabetikerna och ålänningar osv. Vi som upplever oss höra till minoriteterna borde nu aktivera oss och rösta. Ålänningarna borde visa att presidentvalet engagerar. Vi har nu möjlighet att rösta fram en president som bryr sig om minoriteterna, en president som har en gedigen erfarenhet som fredsförhandlare, en globalt tänkande stor humanist med en omfattande internationell erfarenhet då det gäller uppgifter som hör till presidentens agenda. Kör upp Åland tillbaka på den finländska kartan. Rösta ! Rösta på Pekka Haavisto.
Bosse Mellberg
Korpo